service-avater-image

Konfransla bağlı məlumatlar

service-icon

Konqresin keçirilmə tarixi

23-24 noyabr 2023

service-icon

Konqresin dili

Azərbaycanca – Türkcə – İngiliscə – Rusca

Fotoalbom